Frilansare och konsulter

Vad är en frilansare?

En frilansare är en person som utför uppdrag utan att ha fast anställning. Frilansare förekommer i två former: de med eget företag och de som jobbar via egenanställningsföretag.
Ordet frilans kommer ursprungligen från den fria lans som en legosoldat kunde ställa till en makthavares förfogande.

Vad är en konsult?

En konsult är en specialist som utför uppdrag för företag som behöver hens specifika kompetens. Konsulten är antingen egenföretagare eller anställd av ett konsultbolag.
Konsult är egentligen inte ett yrke, utan en anställningsform.

När ska man anlita en frilansare/konsult?

Några av de främsta anledningarna till att anlita en frilansare/konsult är:

Kompetens

Få in kompetens som ens eget företag inte besitter och inte vill anställa

Projekt

Tillfälligt förstärka kompetensen inom ett område i företaget, till exempel för ett specifikt projekt eller för kunskapsöverföring

Tillfälligt

Tillfälligt ersätta personal som slutat eller på annat sätt är ledig från sin tjänst

I vilka branscher jobbar frilansare och konsulter?

Det finns frilansare inom i princip alla branscher. Allt från utvecklare inom IT, projektledare, teknikkonsulter, redovisningsekonomer, sjuksköterskor till designers, fotografer, journalister och marknadskonsulter.

Vilka typer av frilansare och konsulter finns det?

Egenföretagare

Är en frilansare eller konsult med eget företag

Egenanställd

Är en frilansare eller konsult som jobbar genom ett egenanställningsföretag

Anställd konsult

Har en fast anställning hos ett konsultbolag

Vilka är de vanligaste argumenten för att använda en frilansare/konsult?

"De är de vassaste experterna" - Många menar att man inte blir frilansare/konsult om man inte är ”best of the best”. Specialkunskaper och kompetens är en förutsättning för att det ska gå runt.
"De är billigare" - Eftersom frilansarna kan slippa kostnader för t.ex. kontor och personal kan de ofta ha lite lägre priser.
"De är enklare att ha att göra med" - Frilansarna har inget företag bakom sig som de måste samordna med. Beslutsvägarna är därmed oerhört korta.
"De kommer inte bytas ut" - Ett konsultbolag kan vilja byta ut en konsult mitt i ett projekt då konsultens expertis kan behövas av en annan kund.

Vilka är de vanligaste argumenten emot att använda en frilansare/konsult?

"En frilansare har ingen ersättare" - Eftersom frilansaren är ensam är det svårare för hen att ge sin kund en ersättare om hen av något skäl tvingas pausa eller avbryta sitt uppdrag.
"Jobbigt att hantera dem administrativt" - Större företag kan tycka att det är administrativt betungande med många kontaktytor, vilket frilansare förstås innebär. Av denna anledning använder de allt oftare konsultmäklare.
"Färre referenser" - Det är lättare att försäkra sig om ett större konsultbolags referenser än en frilansares, eftersom ett större bolag oftast har fler referenser och kanske från större kunder.

Vad är egenanställningsföretag?

Ett egenanställningsföretag fungerar som tillfällig arbetsgivare åt privatpersoner som utför uppdrag åt uppdragsgivare. Egenanställningsföretaget har F-skatt och hanterar bland annat fakturering, bokföring, momsredovisning, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och löneutbetalning åt privatpersonen.